Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Marcin Świerkocki
Trener interpersonalny i life coach

Realizuję sesje life coachingu, oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe i prowadzę mediacje rodzinne. Robię to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla mnie jest rozwój osoby poprzez podnoszenie jej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta. Komunikację rozumiem jako formę współpracy – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Od marca 2020 r. tworząc i projektując programy rozwojowe korzystam ze sprawdzonej metodologii w wirtualnej rzeczywistości, i czuję się komfortowo ucząc i korzystając z dostępnych mi na dziś narzędzi cyfrowych.

EN:

Interpersonal trainer and life coach

I conduct life coaching sessions, 360-degree assessments, feedback conversations, and family mediations. I do it with passion, full conviction, and commitment. The goal for me is the development of an individual by improving their knowledge, skills, and competencies. This translates into long-term mutual relationships and individuals' satisfaction. I understand communication as a form of cooperation - for greater effectiveness, deeper empathy, with better emotions, and for lasting positive change. Since March 2020, when creating and designing development programs, I use proven methodology in the virtual set-up, and I feel comfortable teaching and using the digital tools available to me these days.

Loading...