Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Aga Święch
Aga Święch - interwentka kryzysowa i konsultantka psychologiczna.
Na co dzień współprowadzę Fundację OFF school (www.offschool.edu.pl) , w której wspieram dorastające osoby i ich rodziców/ opiekunów w procesie adolescencji. Fundacja pomaga młodzieży w budowaniu swojej siły i poczucia sprawczości, zachęcając osoby do aktywnego angażowania się w społeczne projekty. Odpowiadając na coraz większy kryzys zdrowia psychicznego w Polsce, stworzyliśmy ofertę wsparcia psychologicznego - interwencja kryzysowa to cykl 6- 8. spotkań, podczas których analizujemy aktualną sytuację osoby w kryzysie i na kolejnych spotkaniach układamy plan wyjścia z trudnej sytuacji.

Kryzysem nazywamy ostre, przejściowe zaburzenie stanu równowagi psychicznej wywołane zdarzeniami krytycznymi (osobistymi lub sytuacyjnymi). Interwencja kryzysowa to działanie doraźne i krótkoterminowe, dlatego często uznawane jest za efektywną i szybką pomoc. W fundacji pracuję z osobami nastoletnimi i ich opiekunami od 3 lat, udzielając im wsparcia i wspólnie z nimi nakreślając drogę do satysfakcji z życia. Przyjmuję na konsultacje osoby od 16 r.ż.
Kompetencje w zakresie psychologicznym uzupełniałam w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz na kierunku Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS w Warszawie.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.
Loading...